Yogans Historia, Filosofi och Mytologi

i mötet mellan tradition och samtid, teori och förkroppsligande

En banbrytande teoretisk utbildning som förenar nytta och nöje, intellekt och hjärta. Den riktar sig till yogalärare eller utövare som vill fördjupa sin förståelse för den yogiska traditionen (eller mer korrekt; traditionerna) och veta mer, mycket mer om de filosofiska systemen och de mytologiska berättelserna som sammankopplas med dem.

Under kursens gång kommer du att få överblick över yogans historia och varför den är långt komplexare än hur den ofta framställs. Du kommer att förstå skillnader och likheter mellan de olika filosofiska system som ofta refereras slarvigt i samtida undervisning och hur de relaterar till de verk som studeras på lärarutbildningar, ex Patanjalis Yoga-Sutra och Bhagavad-Gita. Du kommer även att få studera verk du kanske inte känner namnet på men som garanterat påverkar hur du praktiserar yoga idag. För att inte tala om alla underbara, visdomsspäckade myter!

Som religionsvetare och yogalärare erbjuder jag en unik kombination av klarsynt kritik och devotionellt djup. Min önskan är att vi både betraktar traditionerna med förståelse för deras ursprungliga kontext, i ljuset av vår samtida utövning och med en villighet att smaka på vad de faktiskt har att erbjuda. Det här är alltså långt mer än en akademisk fördjupningskurs, även om jag ofta refererar akademiska källor och är noga med att erbjuda den mest framskridna och erkända forskningen inom fältet. Min intention är i slutändan inte att tillhandahålla information. Den är att erbjuda den kunskap som är närande, kanske till och med befriande.

Utbildningen består av 7 moduler:

* Yogans historiska utveckling- vad är yoga och för vem? Vad säger samtida forskning om yogans ursprung och de människor som praktiserat genom tiderna? Vad har varit målet med utövningen? Genomgång av definitioner av yoga (som metod och tillstånd) befrielsebegreppen (moksha, kaivalya, jivanmukti) och skillnader mellan klassisk yoga, tantrisk yoga och hatha yoga.

* Vad menar vi med yogisk filosofi? Genomgång av de stora filosofiska systemen, framför allt Samkhya och Vedanta och värdet i att veta den lite djupare filosofiska bakgrunden till de tekniker eller textfragment vi använder oss av i samtida yogaundervisning.

* Patanjalis Yoga-Sutra. Hur blev en avancerad meditationsmanual en så integrerad del av västerländskt yogakanon? Texten placeras i sin historiska kontext och vi studerar bredden av översättningar och tolkningsmöjligheter. Genomgång av etiska principer, raja yoga och Swami Vivekanandas, samt T. Krishnamacharyas del i att sprida yoga till väst.

* Bhagavad-Gita- kampsång eller poesi? Vi studerar texten som en del av världens längsta epos; Mahabharata. Genomgång av jnana och karma yoga, samt yoga som politiskt verktyg.

* Ramayana- hjältens resa. Hur kan vi tolka den mytologiska berättelsen om Rama, Sita och Hanuman? Genomgång av bhakti yoga och hängivelse som metod.

* Devi-Mahatmya-gudinnans storhet. Genomgång av sakta-traditionen, betydelsen av kvinnliga gudomar som Kali och Durga ur historiskt och feministisk perspektiv, samt innebörden av kundalini.

* Vijnana Bhairava Tantra- förkroppsligad meditation. Vi praktiserar ett pärlband av somatiska, traditionella meditationstekniker. Grundläggande genomgång av Kashmir Shaivism (eller ickedualistisk saiva tantra) samt skillnader mellan "klassisk" och samtida tantra.

Varje modul består av en eller flera inspelade föreläsningar (30-60 min) och kompletteras av ett rikt och pedagogiskt textmaterial, samt initierade mantran. Jag finns även tillgänglig via mail för frågor.


 

Your Instructor


Tova Olsson
Tova Olsson

Tova har undervisat yoga, meditation och filosofi i i Göteborg i mer än 15 år. Hon håller en master i religionsvetenskap från Göteborgs Universitet, specialiserad inom yoga och tantra i klassiska och samtida former. Tova besitter en unik förmåga att presentera komplicerade filosofiska idéer på ett lättillgängligt, humoristiskt och ömt vis. Hon undervisar filosofidelen på flertalet yogalärarutbildningar i Sverige, är vetenskapligt publicerad och arbetar för närvarande på sin doktorsavhandling vid Umeå Universitet.


Introduktion

Saraswati- källan till all kunskap och ursprunget till all urskiljningsförmåga


Vare sig du längtar efter att fördjupa dig i filosofi, avancera dina kunskaper som yogalärare eller bara luta dig en aning in i det enorma fältet som är yoga; Välkommen till Saraswati Studies!

Get started now!