Kundalini Shakti- den inre gudinnan

ett helgretreat för att lära känna din inre kraft och kreativitet

I samtida yoga förknippas Kundalini ofta med Yogi Bhajans egentillverkade yogaform. Men begreppet återfinns i tantriska och yogiska texter från 800-talet och framåt som en beskrivning på en inre andlig kraft som, när den väcks, gudomliggör utövaren.

I den här kursen, som ursprungligen hölls som ett helg-retreat strax innan vintersolståndet 2021, studerar vi olika traditioners förståelse av Kundalini, samt praktiker genom vilka vi arbetar med henne. Hur ser olika typer av Kundalini-utveckling ut och vad blir dess konsekvens?

För att få en både lättfattlig och djupgående förståelse för ”den inre gudinnan” arbetar vi med några av de tio tantriska visdomsgudinnor som går under namnet Dasa Mahavidyas och som jag brukar referera till som ”kundalinis olika ansikten.” Genom att arbeta med de olika gudinnorna (som alla är former av Kali) i asana, mantra, mudra, meditation och mytologi blir filosofiska och teoretiska begrepp till transformativ och förkroppsligad visdom.

Kursen innehåller 4 klasser. Varje klass är mellan 120- 180 minuter lång och innehåller:

* En religionshistorisk genomgång av begreppet Kundalini

* Mytologiskt berättande

* Filosofiskt diskussion

* Meditation och visualiseringsövningar

* Initierade mantran

* Asana (kroppspositioner) och hasta mudra (hand-positioner)

* Reflektionsövningar

* En gedigen Power Point

Du får både tillgång till inspelningarna i video och audio-format.

Varmt välkommen med på den här resan, som kanske kommer att ge dig en helt ny uppfattning om vad Kundalini egentligen innebär och hur hon kan komma att transformera ditt liv!


Your Instructor


Tova Olsson
Tova Olsson

Tova har undervisat yoga, meditation och filosofi i Göteborg med omnejd i mer än 15 år. Hon håller en master i religionsvetenskap från Göteborgs Universitet, är vetenskapligt publicerad och specialiserad inom yoga och tantra i klassiska såväl som kontemporära former. Tova håller en unik förmåga att tala om avancerade filosofiska begrepp på ett lättförståeligt och tillgängligt vis, samt att grunda det intellektuella och abstrakta i den fysiska, påtagliga upplevelsen. Hon undervisar filosofidelen av flertalet yogalärarutbildningar i Sverige och arbetar för närvarande på sin doktorsavhandling vid Umeå Universitet.


Frequently Asked Questions


När börjar och slutar kursen?
Du studerar i egen takt och har tillgång till allt material så länge du vill.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Du har tillgång till allt material så länge du vill och kan återvända till det närhelst du behöver.

Varmt välkommen att studera med mig, precis där du är!

Get started now!